Disclaimer


   
     
 

Algemeen


     

De informatie op de websites van SV NOVA is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend.                                                                       
       
  SV NOVA geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken.                                                                       
       
  Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen.                                           
     
     


   
   
     
 

Aansprakelijkheid


     

SV NOVA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de websites van SV NOVA, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de - tijdelijke - onmogelijkheid deze sites te kunnen raadplegen.


   
   
     
 

Bescherming persoonsgegevens


     

De aan SV NOVA verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie of het aanmelden voor een evenement) worden door SV NOVA opgeslagen. De gegevens worden niet gepubliceerd of verkocht aan derden. Mocht SV NOVA een sponsorbrief of email versturen zal dit via SV NOVA verlopen.
     


   
   
     
 

Externe links


     

De websites van SV NOVA bevatten externe links. Deze zijn als service voor de bezoeker opgenomen. SV NOVA is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.


   
   
     
 

Gebruik cookies


     

SV NOVA maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) lidnummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. SV NOVA cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
       
SV NOVA gebruikt cookies voor:
     


     

           

  •        

    webstatistieken: SV NOVA maakt gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om bezoek aan onze site te analyseren. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren en aanpassen aan de behoefte.


           

  •        
  • Social Media: Op de site maken we gebruik van Social Media als  Facebook, Youtube en Twitter. We willen de mogelijkheid bieden om onze informatie door te plaatsen op verschillende sociale media, zoals Facebook. Deze externe partijen analyseren het klikgedrag via een cookie.   •      

     

U kunt het gebruik van cookies weigeren. Kies dan hier voor uw browser en klik op de link voor de instructie:
        Internet Explorer,
        Mozilla,
        Chrome,
        Safari. Wij wijzen u er op dat u na uitschakelen van cookies u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
     


     


   
   
     
 

Auteursrecht


     

Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto's en logo's op de websites van SV NOVA berust bij SV NOVA en mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SV NOVA worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.


     

Bij het plaatsen van content op de website van SV NOVA is op zo zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de                                             
        Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op een van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met:                                       
     


     

Bestuur SV NOVA               
                                                   
       
Rotterdameweg 137
       
2628 AL Delft                                           
       
       
E-mail: 
        info@sv-nova.nl    
     
     


   
   
     
 

Portret


     

Bent u herkenbaar in beeld gebracht op deze website, en stelt u daar geen prijs (meer) op, neem dan contact via bovenstaand adres.