Bestuur der SV NOVA

Studentenvereniging NOVA heeft een bestuur van 5 personen, met elk een eigen functie. Deze personen worden elk jaar gewisseld tijdens de Jaar Vergadering (JV).

Dit jaar bestaat het bestuur uit:
Pippa Pruis (Voorzitter)
Dennis Bonke (Secretaris)
Bart Zwinkels (SooSbaas)
Benjamin van Reenen (Evenementen Manager & Hoofd-BHV)

Bestuur
Het bestuur heeft algemene, maar per persoon ook specifieke taken. Elke week is er in de SooS en daarbuiten van alles te doen. Elke maandag avond tot laat vindt de bestuursvergadering plaats, hierin zullen de lopende zaken besproken worden, de afgelopen en komende activiteiten en alle andere belangrijke zaken. Hieronder is een korte beschrijving te vinden wat deze functie binnen deze vereniging inhoudt. De bestuursleden volgen naast hun bestuurstaken ook een studie. Met een goede communicatie en een strakke regelgeving zal dit een goed jaar met zich meebrengen.

Voorzitter
De voorzitter leidt het bestuur van de vereniging. let erop dat elk bestuurslid doet wat deze moet doen, leidt de bestuursvergadering en is het direct contact met school. Ook onderhoudt deze het ledenbestand dit jaar. Ook onderhoud deze de Facebook en Twitter pagina.

Secretaris
De secretaris onderhoud het contact bij bedrijven, sponsoring, e-mails en de bedrijvendag.

Penningmeester
De penningmeester houdt de algemene boekhouding van Nova bij.

SooSbaas
De SooSbaas zorgt voor het bijhouden van alle voorraden binnen de SooS, de bemanning van de bar en keuken en zo ook het onderhoud hiervan. Ook houdt deze de boekhouding hiervan bij.

Evenementen Manager
De evenementen manager regelt onder andere meerdaagse evenementen en alle donderdagSooSen. En de grotere evenementen zoals het nova weekend, Wispo en zeilweekend maar ook grote 1 daagse evenementen zoals BBQ-OP en kwartaalfeesten. Daarnaast wordt ook het maken van posters verzorgd door de evenementen manager.

Hoofd-BHV
Het Hoofd-BHV Leidt de BHV ploeg van NOVA, is het contactpersoon met de EHBO ploeg van NOVA en zorgd voor het veilig houden binnen de SooS.